Gesällbrev får man söka efter 4-års yrkesutövning.

Provet skall genomföres under ½år
2 kontrollanter utses
200 timmar och med exakt uträknad tid och materialåtgång.
Jag gjorde gesällen år 2000 och fick Stor Silvar Medalj.